เกี่ยวกับเรา

From Farm to Ward คืออะไร ?

“From Farm to Ward” จากฟาร์มสู่โรงพยาบาล เราเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยง วัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ในกลุ่มสันทราย-แม่แตง-แม่โจ้ ไปสู่ครัวมาตรฐานที่ปรุงอาหารด้วยความเข้าใจกลไกลและการเข้าคู่ของวัตถุดิบภายใต้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีด้านอาหารจาก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป้าหมายคือ สุขภาพที่ดีของบุคลากรด้านสาธารณสุขผ่านอาหารสุขภาพ

แนวคิดนี้เริ่มต้นจากการมีเพื่อนเป็นหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บ่อยครั้งที่เห็นภาพความไม่สมดุลของชีวิตและการทำงานของคนเหล่านี้ เกิดความเครียด พักผ่อนน้อย และทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากไม่มีเวลาออกไปซื้อ แต่อยากทานอะไรดี ๆ

เราต้องการเห็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ดูแลสุขภาพของประชาชน มีสุขภาพชีวิตการทำงานที่สมดุล ผ่านทางอาหารสุขภาพ โดยบุคลากรเหล่านี้สามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่สดใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้ของเรา คือการสร้างสรรค์อาหารกล่องสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่น ด้วยระบบที่ประสานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ครัวประกอบอาหารในท้องถิ่น ความรู้ด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมสุขภาพที่ดีของท้องถิ่น

เรามีความเชื่อที่ว่า “บุคลากรทางการแพทย์เป็นกระดูกสันหลังของโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ” สุขชีวิตการทำงานที่สมดุลของบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นหัวใจของโครงการเรา  เราอยากให้อาหารสุขภาพเราแทนความรักและกำลังใจให้บุคลากรเหล่านั้น ดูแลเค้าเพื่อที่เค้าจะได้ดูแลสุขภาพของประชาชนในสังคมของเรา

ความเข้มแข็งของเราก่อตัวขึ้นท่ามกลางวงของผู้ความเชี่ยวชาญในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่เกษตรและอาหารภายในชุมชน เราจะแปลงความรู้ต่าง ๆ ของเกษตรกร นักวิชาการเกษตร แม่ครัวประกอบอาหาร นักโภชนาการอาหาร นักแปรรูปอาหาร และเด็กขับรถส่งของ ให้ออกมาเป็นอาหารกล่องที่มีคุณค่าที่จัดส่งให้ถึงวอร์ด

“อาหารมื้อสุขภาพ ส่งตรงถึงวอร์ด ในราคาที่ซื้อทานได้ทุกวัน”